Referenties & projecten

Lopende projecten en opdrachten

 

2016 - nu MatlogCo (Ministerie van Defensie)
Gebaseerd op de evaluatie in de vorige reorganisatie als Projectofficier verantwoordelijk voor het nieuwe reorganisatieplan LRP1646 voor het gehele Materieel Logistiek Commando van de Landmacht. Daarnaast actief om snel meer aanvullende Reservisten capaciteit binnen te brengen bij MatlogCo teneinde de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Aanvullend daarop het opzetten van een plan om de Reservisten capaciteit structureel uit te bouwen en in te richten naar 150 FTE. Tevens betrokken als adviseur en coach voor de Projectmanager bij het zeer belangrijke en grote project Verbeteren Materiele Gereedheid voor de alle grondgebonden systemen van de Krijgsmacht.

 

 

Afgeronde projecten en opdrachten

 

2017 - 2017 InterToys
Training en coaching van de Category teams van InterToys op het voeren van goed voorbereidde jaargesprekken met grote(re) suppliers. Het doel hiervan is naast het trainen van de onderhandelingsvaardigheden met name om betere condities voor 2017 e.v. te scheppen. Dit door betere analyse en voorbereiding waardoor ook direct de resultaten van InterToys te verbeteren. Dit is belangrijk als onderdeel van de verkoopstrategie vanuit Blokker Holding.

 

2016 - 2017 Xenos (Blokker Holding)
Als consultant het Xenos Directieteam ondersteunen met als hoofddoelstelling het trainen, coachen en begeleiden van de Inkoopafdeling bij de transitie naar, opzet en implementatie van professioneel Categorie management, Leveranciers management en een Sourcing desk. Tevens het inrichten en opzetten van standaard werkprocedures bij het verbeteren van het totale (nieuwe) operating model, in nauwe samenwerking met de afdelingen Marketing & Formule en Supply Chain Management. Dit binnen een Retail omgeving waar de noodzaak tot verbetering van resultaat en rendement urgent is.

 

2012 - 2016 Bluewater
Met een team van (interim) professionals de bestaande Inkoop, Facilitaire en IT organisatie ondersteunen om moeilijke inkooptrajecten te doen , (extra) besparingen te realiseren en de verhuizing naar en inrichting van een nieuw Hoofdkantoor te facilitairen. Daarnaast de versterking van de afdeling Projects & contractmanagement voor de bouw en realisatie van het Arctic Tower project in de Noordelijk IJszee.

 

2012 - 2016 USG People
Als Chief Purchase Officer (PT), verantwoordelijk voor alle Purchasing activiteiten en het managen van het SmartBuy project met een compleet team van (interim) professionals om (extra) besparingen te realiseren, de processen en systemen (P2P) te verbeteren en volledig in te richten en het opbouwen van een professionele Inkoop organisatie.

 

2014 - 2015 Flora Holland
Maatwerk opleidingen Inkoop en trainingen category management ontwikkeling voor alle medewerkers van de Inkoop afdeling en support van de implementatie van category management in de organisatie.

2011 - 2015 HEMA
Maatwerk opleidingen Inkoop en trainingen category ontwikkeling voor alle medewerkers van de Inkoop afdeling en speciale onderhandelingstrainingen, ook voor de Marketing afdeling.
Reorganisatie van de Inkoop afdeling en versterking met een aantal interim Inkoop professionals alsmede het zoeken naar nieuwe vaste krachten voor de afdeling.

2014 - 2015 Univé
Maatwerk opleidingen Inkoop en trainingen category management ontwikkeling voor alle medewerkers van de Inkoop afdeling en support van de implementatie van category management in de organisatie.

2013 Ziegler Rotterdam
Maatwerk opleidingsprogramma voor alle medewerkers van de sales afdeling; management, (key) account management, verkopers en verkoop binnen.

2013 BCICT Apeldoorn
Een volledig persoonlijk Inkoop en Supply Chain compententie assessment voor alle contract managers ICT, gevolgd door een training en coaching programma.

 

2013 Sushi-Ran
Het searchen en vinden van een nieuwe Inkoopmanager.

2012 Ziggo
Een volledig persoonlijk Inkoop en Supply Chain compententie assessment voor alle medewerkers van de Inkoop afdeling, gevolgd door een training en coaching programma.

2012 Achmea
Het ontwikkelen, opbouwen en inrichten van een nieuw organisatiemodel voor de Real estate en Facilitaire organisatie waaarbij de verandering van lokatie management naar keten management is ingevoerd.

2012 Imtech
Een volledig persoonlijk Inkoop en Supply Chain compententie assessment voor alle medewerkers van de afdeling Inkoop, gevolgd door een training en coaching programma.

2012 ABN AMRO
Workshops met de afdeling contract management ICT als basis voor verdere professionalisering gevolgd en ondersteund door een interim versterking van de afdeling om de verdere groei te ondersteunen..

2011 TNT BeNeLux
Een volledig persoonlijk Inkoop en Supply Chain compententie assessment voor alle medewerkers van de Inkoop en Partnermanagement afdeling, gevolgd door een training, action learning en coaching programma.

2011 Sanoma Media
Een volledig persoonlijk Inkoop en Supply Chain compententie assessment voor een aantal potentiele nieuwe medewerkers van de afdeling Inkoop en Logistiek.

2011 VDP
Een volledig persoonlijk Inkoop en Supply Chain compententie assessment voor alle medewerkers van de afdeling Inkoop en Logistiek.

Website by Bitwise