Haal het beste uit uw mensen

Het concept van training en coaching dat allinScope hanteert is maatwerk. De basis voor het maatwerk vormt een goede intake en introductie waarbij uw bedrijf met de doelstellingen maar ook werkwijze, terminologie etc., worden vertaald naar een gebalanceerd en op de behoefte van de medewerker in kwestie afgestemd programma. Hier is combinatie van allerlei bouwstenen mogelijk dat erop gericht dient te zijn nieuwe kennis direct toe te passen in de praktijk.

CRKBO Naast of aansluitend aan een training kan coaching u en uw medewerkers helpen ambities te realiseren, nieuwe doelen na te streven of betere resultaten te behalen. allinScope staat klaar om u of uw medewerkers te coachen en indien noodzakelijk worden hierbij ook collega's of specialisten ingeschakeld. Coaching kan gericht zijn op toepassing van kennis maar ook verbetering van de competenties. Bij een dergelijke aanpak zal de coach op de achtergrond blijven en alle activiteiten zijn erop gericht om u en uw mensen direct beter te laten functioneren en zo dat u of uw medewerkers het de volgende keer zelf kunnen.

Website by Bitwise